NEWS

NEW RELEASE!

"I feel lucky and grateful because I have followed your advice during the writing and publication process. A solid and patient team. Thank you."

Author: Ika Ismurdiyahwati
Title: Pergelaran Bayangan Wayang Kulit Purwa Dalam Kajian Bahasa Rupa Gerak
GlobeEdit Publishing
ISBN: 978-613-8-25429-4

The book can be purchase here:
www.morebooks.de/store/gb/book/pergelaran-bayangan-wayang-kulit-purwa-dalam-kajian-bahasa-rupa-ge...
... See MoreSee Less

1 day ago

NEW RELEASE! I feel lucky and grateful because I have followed your advice during the writing and publication process. A solid and patient team. Thank you. Author: Ika Ismurdiyahwati Title: Pergelaran Bayangan Wayang Kulit Purwa Dalam Kajian Bahasa Rupa Gerak GlobeEdit Publishing ISBN: 978-613-8-25429-4 The book can be purchase here: https://www.morebooks.de/store/gb/book/pergelaran-bayangan-wayang-kulit-purwa-dalam-kajian-bahasa-rupa-gerak/isbn/978-613-8-25429-4

Authors feedback about publication with OmniScriptum

¿Qué significó publicar en la Editorial Académica Española?

"Publicar mi trabajo con ustedes significó varias cosas. En principio agradecerles por la confianza depositada en mi trabajo, su viabilidad para publicar, y que les haya resultado la propuesta interesante.
Significo un gran honor y la posibilidad de mostrar cómo trabajo con mis estudiantes y poder comunicarlo a otros colegas.
Es un incentivo para seguir trabajando y encontrar nuevas e innovadoras formas transmitir conocimientos e interactuar no sólo con los estudiantes sino con otros profesionales de la educación.
Propicia nuevas ganas y nueva búsquedas de temas de actualidad y nuevas formas de abordaje y comunicación.
Muchas Gracias!!!!!"

Author: Cynthia Elías
Title: "Fuentes Históricas en la Escuela Primaria"
ISBN: 978-620-2-12426-3
Available: www.morebooks.de/store/gb/book/fuentes-históricas-en-la-escuela-primaria/isbn/978-620-2-12426-3
... See MoreSee Less

1 day ago

Authors feedback about publication with OmniScriptum ¿Qué significó publicar en la Editorial Académica Española? Publicar mi trabajo con ustedes significó varias cosas. En principio agradecerles por la confianza depositada en mi trabajo, su viabilidad para publicar, y que les haya resultado la propuesta interesante. Significo un gran honor y la posibilidad de mostrar cómo trabajo con mis estudiantes y poder comunicarlo a otros colegas. Es un incentivo para seguir trabajando y encontrar nuevas e innovadoras formas transmitir conocimientos e interactuar no sólo con los estudiantes sino con otros profesionales de la educación. Propicia nuevas ganas y nueva búsquedas de temas de actualidad y nuevas formas de abordaje y comunicación. Muchas Gracias!!!!! Author: Cynthia Elías Title: Fuentes Históricas en la Escuela Primaria ISBN: 978-620-2-12426-3 Available: https://www.morebooks.de/store/gb/book/fuentes-históricas-en-la-escuela-primaria/isbn/978-620-2-12426-3

New Release !!!

Author: Шевелев Герман Алексеевич
Title: Аналитические и методические инновации, применяемые в ТОО"Два Кей"
ISBN: 978-613-9-99813-5

Available: www.morebooks.de/store/gb/book/Аналитические-и-методические-инновации,-применяемые-в-ТОО-Два-Кей/isbn/978-613-9-99813-5

Blurb:
"В книге приводятся некоторые инновационные приемы, разработанные и применяемые автором в разное время при решении некоторых аналитических задач в области ядерной физики, ядерной спектроскопии, радиационной физики твердого тела, аналитической химии. Инновационные разработки в основном были связаны с методами рентгеновской спектроскопии, масс-спектроскопии, вторично - ионной масс-спектроскопии, электронной спектроскопии, атомно – эмиссионной спектроскопии. В данной монографии речь пойдет в основном об инновационных разработках автора, использованных им в период 2015 – 2018гг. при анализах рудных материалов на основе применения современного аналитического оборудования, а также методов рентгеновской спектроскопии и атомно – эмиссионной спектроскопии. Исследования выполнены в лаборатории ТОО «Центр Консалтинг» - дочерней компаниии ТОО «Два Кей», г. Алматы, Республика Казахстан. Работа будет интересна для студентов, аспирантов, для специалистов – аналитиков производственных и научных лабораторий."
... See MoreSee Less

4 days ago

New Release !!! Author: Шевелев Герман Алексеевич Title: Аналитические и методические инновации, применяемые в ТООДва Кей ISBN: 978-613-9-99813-5 Available: https://www.morebooks.de/store/gb/book/Аналитические-и-методические-инновации,-применяемые-в-ТОО-Два-Кей/isbn/978-613-9-99813-5 Blurb: В книге приводятся некоторые инновационные приемы, разработанные и применяемые автором в разное время при решении некоторых аналитических задач в области ядерной физики, ядерной спектроскопии, радиационной физики твердого тела, аналитической химии. Инновационные разработки в основном были связаны с методами рентгеновской спектроскопии, масс-спектроскопии, вторично - ионной масс-спектроскопии, электронной спектроскопии, атомно – эмиссионной спектроскопии. В данной монографии речь пойдет в основном об инновационных разработках автора, использованных им в период 2015 – 2018гг. при анализах рудных материалов на основе применения современного аналитического оборудования, а также методов рентгеновской спектроскопии и атомно – эмиссионной спектроскопии. Исследования выполнены в лаборатории ТОО «Центр Консалтинг» - дочерней компаниии ТОО «Два Кей», г. Алматы, Республика Казахстан. Работа будет интересна для студентов, аспирантов, для специалистов – аналитиков производственных и научных лабораторий.

New Release!!!
A book "Vasúti Tüzérség" by our Hungarian author Németh Ernő
ISBN: 978-613-8-25691-5
Available: www.morebooks.de/store/gb/book/vasúti-tuezérség/isbn/978-613-8-25691-5

And here is an interview with Mr. Németh Ernő about his book, profession and life.

Kedves Ernő , az ön munkája “A Vasúti Tüzérség” a GlobeEditáltal lett publikálva. Kik az ön célközönsége?
Mindazok, akik érdeklődést tanúsítanak ez után a különleges és ritka tüzérségi eszköz iránt! Felkelti figyelmüket az egykor volt hadi-mozdonyok ugyan úgy, mint a keveset publikált Távol-Kelet vasútak háborús története!

Kérjük, mondjon valamit erről az írásról. Mik voltak a céljai és elvárásai ezzel a könyvel kapcsolatban, és sikerült-e megvalósítania őket?
Céljaim között szerepelt, hogy olyan emberi alkotások kerüljenek az olvasók elé, amelyek valamikori létezése hosszú évtizedeken keresztül a különböző levéltárakban titkosságuk miatt nem volt kutatható. Céljaim megvalósítása csak részben sikerült, de ez is nagy eredménynek számít!

Hogyan összegezné az ön munkáját egy laikusnak?
A tüzérség hagyományos értelemben olyan eszköz, illetve katonai egység, amely háború során nagyobb lövedékek célba juttatására alkalmas. A vasúti tüzérség kialakulására a nagy tömegű tüzérségi eszközök kedvező szállítási lehetősége miatt került sor. A vasúti tüzérség lövegeinek vontatására a közforgalomban használt vasúti mozdonyoknál nagyobb teljesítménnyel bíró mozdonyok kellettek.
A Távol-Keleti vasút története a világháborúk szempontjából ugyanolyan sokrétű, mint az európai hadszinterek vasútjaié. Ennek a témának a publikálása azonban eddig Európában nem volt gyakori.

Ön szerint kik az önhöz hasonló hozzáértők az ön szakterületén és hogyan hasonlítaná össze az ön munkáját az övékével?
Azok a vasutas és katonai, vagy civil szakemberek, akik elfogadják, hogy a könyvemben szereplő eszközök megalkotásához az adott korban magas szüntű technikai ismeretekre, kreativításra, együttműködő-készségre volt szükség! A kellő ismeretek hiányában az összehasonlítás részemről nem lenne korrekt.

Szeretne megosztani velünk néhány történetet emberekről akikkel találkozott, míg készült ez a könyv?
Elsősorban a Közlekedési Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum és Levéltár egykori és jelenlegi munkatársait lehet megemlíteni.

Miért döntött úgy, hogy ezt a területet tanulmányozza? Ez vajon egy gyermekkori álom munkája volt?
A kandidátusi disszertációm megírásához az anyagot közel egy évtizedig, a fentebb említett intézetek levéltáraiban gyűjtöttem. A disszertációm témája nem azonos a könyvemével, de a levéltári kutatások során (1980-as évek vége, 1990-es évek közepe) találkoztam a könyvemben lévő szakterületek anyagaival. Ezek a ritkaság számba menő, a nyívánosság számára ismeretlen témakörök felkeltették az érdeklődésemet és azóta foglalkoztat.

Kik azok a kedvenc szerzők/tudósok, akikről úgy érzi hatással voltak munkájára? Milyen hatással voltak ők az ön írására?
Tisztelettel kell megemlítenem néhai Kéri Kálmán vezérezredes, Dr. Lugosi József ezredes, Horváth Lajos volt minisztériumi vasúti főosztályvezető nevét! Ők segítettek és biztattak arra, hogy érdemes a könyvemben szereplő témákkal foglalkozni.

Mi az ami önt meggyőzte, hogy a GlobeEdit lesz a legjobb kiadó önnek?
Nem voltak ismereteim a kiadóval kapcsolatban, a MTA hozott össze bennünket. A kiadó részéről viszont az együttműködésünk során olyan segítő támogatást kaptam, amiért nagyon hálás vagyok. Szeretném megemlíteni Varga Anikó szerkesztő hölgy önzetlen segítségét.

Min dolgozik ön jelenleg? És amennyiben egy új könyvet publikálna, szeretne-e újból együttműködni velünk?
Európában a vasúthálózat kiépítése a Nagy Háború kezdetéig hatalmas méreteket öltött. Az addig megépült vasútvonalak nagy jelentőséggel bírtak mind a hadműveletek előkészítése, mind azok megvívása során. Ennek a témának a feltárása, mégcsak részben is, komoly kihívást jelent számomra.
Szívesen együttműködnék a továbbiakban is a T. Kiadóval!

Milyen tanácsot adna a mostani fiatal tudósoknak, oktatóknak?
Olyan kutatási témával érdemes foglalkozni, amihez szakmailag is kötődünk és időt, fáradtságot nem ismerve eredményt szeretnénk felmutatni. Az oktatás az egyik legnemesebb emberi tevékenység, gyümölcse lassan, de generációkra kihatva érik be!
... See MoreSee Less

2 weeks ago

New Release!!! A book Vasúti Tüzérség by our Hungarian author Németh Ernő ISBN: 978-613-8-25691-5 Available: https://www.morebooks.de/store/gb/book/vasúti-tuezérség/isbn/978-613-8-25691-5 And here is an interview with Mr. Németh Ernő about his book, profession and life. Kedves Ernő , az ön munkája “A Vasúti Tüzérség” a GlobeEditáltal lett publikálva. Kik az ön célközönsége? Mindazok, akik érdeklődést tanúsítanak ez után a különleges és ritka tüzérségi eszköz iránt! Felkelti figyelmüket az egykor volt hadi-mozdonyok ugyan úgy, mint a keveset publikált Távol-Kelet vasútak háborús története! Kérjük, mondjon valamit erről az írásról. Mik voltak a céljai és elvárásai ezzel a könyvel kapcsolatban, és sikerült-e megvalósítania őket? Céljaim között szerepelt, hogy olyan emberi alkotások kerüljenek az olvasók elé, amelyek valamikori létezése hosszú évtizedeken keresztül a különböző levéltárakban titkosságuk miatt nem volt kutatható. Céljaim megvalósítása csak részben sikerült, de ez is nagy eredménynek számít! Hogyan összegezné az ön munkáját egy laikusnak? A tüzérség hagyományos értelemben olyan eszköz, illetve katonai egység, amely háború során nagyobb lövedékek célba juttatására alkalmas. A vasúti tüzérség kialakulására a nagy tömegű tüzérségi eszközök kedvező szállítási lehetősége miatt került sor. A vasúti tüzérség lövegeinek vontatására a közforgalomban használt vasúti mozdonyoknál nagyobb teljesítménnyel bíró mozdonyok kellettek. A Távol-Keleti vasút története a világháborúk szempontjából ugyanolyan sokrétű, mint az európai hadszinterek vasútjaié. Ennek a témának a publikálása azonban eddig Európában nem volt gyakori. Ön szerint kik az önhöz hasonló hozzáértők az ön szakterületén és hogyan hasonlítaná össze az ön munkáját az övékével? Azok a vasutas és katonai, vagy civil szakemberek, akik elfogadják, hogy a könyvemben szereplő eszközök megalkotásához az adott korban magas szüntű technikai ismeretekre, kreativításra, együttműködő-készségre volt szükség! A kellő ismeretek hiányában az összehasonlítás részemről nem lenne korrekt. Szeretne megosztani velünk néhány történetet emberekről akikkel találkozott, míg készült ez a könyv? Elsősorban a Közlekedési Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum és Levéltár egykori és jelenlegi munkatársait lehet megemlíteni. Miért döntött úgy, hogy ezt a területet tanulmányozza? Ez vajon egy gyermekkori álom munkája volt? A kandidátusi disszertációm megírásához az anyagot közel egy évtizedig, a fentebb említett intézetek levéltáraiban gyűjtöttem. A disszertációm témája nem azonos a könyvemével, de a levéltári kutatások során (1980-as évek vége, 1990-es évek közepe) találkoztam a könyvemben lévő szakterületek anyagaival. Ezek a ritkaság számba menő, a nyívánosság számára ismeretlen témakörök felkeltették az érdeklődésemet és azóta foglalkoztat. Kik azok a kedvenc szerzők/tudósok, akikről úgy érzi hatással voltak munkájára? Milyen hatással voltak ők az ön írására? Tisztelettel kell megemlítenem néhai Kéri Kálmán vezérezredes, Dr. Lugosi József ezredes, Horváth Lajos volt minisztériumi vasúti főosztályvezető nevét! Ők segítettek és biztattak arra, hogy érdemes a könyvemben szereplő témákkal foglalkozni. Mi az ami önt meggyőzte, hogy a GlobeEdit lesz a legjobb kiadó önnek? Nem voltak ismereteim a kiadóval kapcsolatban, a MTA hozott össze bennünket. A kiadó részéről viszont az együttműködésünk során olyan segítő támogatást kaptam, amiért nagyon hálás vagyok. Szeretném megemlíteni Varga Anikó szerkesztő hölgy önzetlen segítségét. Min dolgozik ön jelenleg? És amennyiben egy új könyvet publikálna, szeretne-e újból együttműködni velünk? Európában a vasúthálózat kiépítése a Nagy Háború kezdetéig hatalmas méreteket öltött. Az addig megépült vasútvonalak nagy jelentőséggel bírtak mind a hadműveletek előkészítése, mind azok megvívása során. Ennek a témának a feltárása, mégcsak részben is, komoly kihívást jelent számomra. Szívesen együttműködnék a továbbiakban is a T. Kiadóval! Milyen tanácsot adna a mostani fiatal tudósoknak, oktatóknak? Olyan kutatási témával érdemes foglalkozni, amihez szakmailag is kötődünk és időt, fáradtságot nem ismerve eredményt szeretnénk felmutatni. Az oktatás az egyik legnemesebb emberi tevékenység, gyümölcse lassan, de generációkra kihatva érik be!

Monsieur Richard Wittorski a publié son livre avec les Éditions Universitaires Européennes!

"Le produit fini est tout à fait conforme à mes attentes, merci EUE."

Titre: Savoirs, compétences et professionnalisation
ISBN: 978-613-8-41839-9
www.morebooks.de/store/gb/book/savoirs,-comp%C3%A9tences-et-professionnalisation/isbn/978-613-8-4...
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Monsieur Richard Wittorski a publié son livre avec les Éditions Universitaires Européennes! Le produit fini est tout à fait conforme à mes attentes, merci EUE. Titre: Savoirs, compétences et professionnalisation ISBN: 978-613-8-41839-9 https://www.morebooks.de/store/gb/book/savoirs,-comp%C3%A9tences-et-professionnalisation/isbn/978-613-8-41839-9

 

Comment on Facebook

du courage et encore du courage!

mes félicitations à richard, je réitère mon engagement de m'inspirer de ses idées pour encadrer les étudiants

Very honored to host Dr. Ayelet Giladi, Director of Voice of Child Association and an internationally recognised professional in the field of education and sociology, as well as Dr. Michael Nettles, Senior Vice President of ETS's Policy & Research Center and appointee of President Barack Obama to the President's Advisory Commission on Educational Excellence for African Americans. In discussions about the publication of a new book on sexual abuse prevention among children. ... See MoreSee Less

2 weeks ago

Load more